Μενού
Το καλάθι σας

Εγγύηση Προϊόντων - Service

Εγγύηση Προϊόντων

Η εγγύηση των προϊόντων που εμφανίζονται και πωλούνται στο κατάστημα, είναι αυτή που καθορίζεται και δηλώνεται από τον κατασκευαστή του κάθε είδους ή της επίσημης αντιπροσωπείας τους ή του επίσημου εισαγωγέα και δεν προσφέρεται καμία επιπλέον εγγύηση, εκτός αν αυτό αναφέρεται ρητά.

Ο χρόνος διάρκειας της εγγύησης του κάθε προϊόντος, ενδέχεται να ποικίλει, ανάλογα με το προϊόν και την πολιτική εγγυήσεων της κάθε αντιπροσωπείας.

Η διαδικασία που ακολουθείται όταν ένα προϊόν παρουσιάσει πρόβλημα ενδέχεται να διαφέρει από προϊόν σε προϊόν. Ανάλογα με την πολιτική του κατασκευαστή ή της αντιπροσωπείας του προϊόντος υπάρχει περίπτωση είτε να επισκευαστεί το προβληματικό προϊόν ή να αντικατασταθεί από άλλο ίδιο ή αντιστοίχων τεχνικών χαρακτηριστικών.Σε κάθε περίπτωση η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος είναι στην απόλυτη επιλογή της OhMyTech.gr σε συννενόηση με τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα. Τα ανταλλακτικά ή προϊόντα που αντικαταστάθηκαν περιέχονται στην κυριότητα της εταιρείας.

Η επισκευή μπορεί να γίνει είτε στις τεχνικές εγκαταστάσεις της OhMyTech.gr είτε να αποσταλεί στο αντίστοιχο τεχνικό τμήμα του κατασκευαστή ή της αντιπροσωπείας.
Εάν ένα προϊόν εμπίπτει στην διαδικασία εγγύησης η OhMYTech.gr αναλαμβάνει την υποχρέωση να σας επιστρέψει το προϊόν επισκευασμένο ή αντικατεστημένο αναλαμβάνοντας πλήρως το κόστος των ανταλλακτικών.
Ο χρόνος αποπεράτωσης της επισκευής ή αντικατάστασης του προβληματικού προϊόντος αποφασίζεται από την OhMyTech.gr και τον κατασκευαστή - αντιπροσωπεία όπου απαιτείται.
Ο τρόπος και τα έξοδα μεταφοράς προς το κατάστημα της OhMyTech.gr είναι επιλογή και ευθύνη του πελάτη καθώς και η ενδεχόμενη ασφάλιση των συσκευών ο οποίος αναλαμβάνει και όλο το κόστος αυτών.
Ο τρόπος και τα έξοδα μεταφοράς των επισκευασμένων προϊόντων πρός τον πελάτη είναι ευθύνη της OhmyTech.gr

Η ανωτέρω διαδικασία δεν περιλαμβάνει τις περιπτώσεις που ένα προϊόν παρουσίασε πρόβλημα από τη στιγμή που το παρέλαβε ο πελάτης (Dead on arrival - DOA).
Για τις περιπτώσεις αυτές παρακαλώ πολύ ενημερωθείτε για την διαδικασία εδώ:

Ενδεικτικά:
Ηλεκτρονικά Εξαρτήματα : 12 - 24 μήνες
Αισθητήρες CCD / CMOS (Κάμερες) : 6 - 12 μήνες
Μπαταρίες παντός τύπου : 6 - 12 μήνες ανάλογα το προϊόν

 

Όροι Εγγύησης

 • Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία που αναφέρεται στο νόμιμο παραστατικό αγοράς ή στην ειδική θέση του εντύπου εγγύησης όπου υπάρχει.
 • Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη του εντύπου εγγύησης (όπου υπάρχει) και του νόμιμο παραστατικό αγοράς
 • Η εγγύηση δεν παρέχει το δικαίωμα καμίας άλλης αποζημίωσης πέρα από την αποκατάσταση της βλάβης.
 • Η εγγύηση καλύπτει τον αρχικό αγοραστή και δεν μεταβιβάζεται.
 • Αντικατάσταση προϊόντος δεν σημαίνει επέκταση της εγγύησης.
 • Μετά την παρέλευση 3 μηνών από την επισκευή η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για περαιτέρω φύλαξη

Η εγγύηση ενός προϊόντος παύει αυτόματα να ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Όταν το προϊόν υποστεί επέμβαση ή τροποποίηση από μη εξουσιοδοτημένο από την OhmyTech.gr άτομο.
 • Όταν η βλάβη προέρχεται από ατύχημα, κακή συνδεσμολογία, λάθος συνδεσμολογία, κακό χειρισμό, εσφαλμένη χρήση, πτώση, χτύπημα, έκθεση σε ακραία επίπεδα θερμοκρασίας, υγρασίας, κραδασμού ή ρίψης υγρών, διαφορετική τάση ρεύματος, αυξομείωση τάσης δικτύου, βραχυκύκλωμα, πυρκαγιά,  καιρικά φαινόμενα (κεραυνό, πλημμύρα, έκθεση σε ήλιο, κλπ)
 • Όταν το προϊόν υποβάλλεται σε φυσική ή ηλεκτρική καταπόνηση πέρα από τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.
 • Όταν ο αριθμός κατασκευής ή τα διακριτικά σήματα της συσκευής έχουν αλλοιωθεί, αφαιρεθεί ή καταστραφεί.
 • Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σε περιβάλλον ή για χρήση που δεν προβλέπεται από το κατασκευαστή.
 • Όταν η βλάβη προέρχεται από χαλασμένη εγκατάσταση.
 • Όταν το πρόβλημα οφείλεται σε προγράμματα ιών που μεταβάλλουν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της συσκευής.
 • Όταν το πρόβλημα οφείλεται σε εγκατάσταση προγραμμάτων που μεταβάλλουν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της συσκευής.
 • Όταν δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες συντήρησης του κατασκευαστή.
 • Όταν πρόκειται για αναλώσιμα μέρη ή υλικά συσκευών όπως μπαταρίες, μύτες κολλητηριών, λάμπες, κλπ.
 • Όταν το πρόβλημα προέρχεται από το λειτουργικό σύστημα των ηλεκτρονικών υπολογιστών ή από αναβαθμίσεις, τροποποιήσεις, βελτιώσεις ή εξελίξεις που μπορούν να γίνουν σε όμοιες συσκευές.

Η OhMyTech.gr δεν υποστηρίζει και δεν καλύπτει με εγγύηση προϊόντα στα οποία έχουν εγκατασταθεί ή χρησιμοποιηθεί μη νόμιμα αντίγραφα προγραμμάτων.

Η OnMytech.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποθηκευμένα δεδομένα (data) στα μαγνητικά, μαγνητο-οπτικά ή οπτικά μέσα σε συστήματα καταγραφής κλειστού κυκλώματος καθώς και για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση προσθετική ή αποθετική ζημιά προκύπτει από την απώλεια τους. Η ευθύνη φύλαξης και αποθήκευσης των δεδομένων αυτών ανήκει στον αγοραστή.

**Βεβαίως η εταιρεία μας δύναται να επισκευάσει και προϊόντα εκτός εγγύησης. Στις περιπτώσεις αυτές οι χρεώσεις συμφωνούνται μετά από επικοινωνία.

Σε κάθε περίπτωση, και λόγω του μεγάλου όγκου διαφορετικών από την φύση τους προϊόντων, η εταιρεία μας είναι πάντα στην διάθεση σας ώστε να καλύψει κάθε απορία σας σχετικά με την πολιτική εγγύησης του προϊόντος ή των προϊόντων που σας ενδιαφέρουν, γραπτώς, τηλεφωνικώς ή με email, όπως επίσης να σας ενημερώσουμε για τον πάροχο της εγγύησης, το διάστημα της εγγύησης, το διάστημα αποκατάστασης της βλάβης, καθώς και οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία. (Στην σελίδα του προϊόντος μπορείτε να δείτε το χρόνο εγγύησης του κάθε προϊόντος)

 

Γενικές οδηγίες Διαδικασίας Επιστροφής Προϊόντων :

 • Συμπληρώνετε την φόρμα επιστροφής προϊόντος μέσα στην προαναφερθείσα προθεσμία ανάλογα την περίπτωση.
 • Επικοινωνεί η OhMyTech.gr μαζί σας και συμφωνούμε τον τρόπο και την διαδικασία επιστροφής. Σε κάθε περίπτωση θα λάβετε email.
 • Συσκευάζετε το προϊόν, σε ένα μεγαλύτερο κουτί ώστε να είναι προστατευμένο κατά την αποστολή.

 

Διεύθυνση Αποστολής : Οδός Αδειμάντου 59 , Κόρινθος, 20100, Τηλ. 210 44 05 401

Η OhMYTech.gr χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της εμπειρίας σας. Με τη συνέχιση της πλοήγησης αποδέχεστε τη χρήση των Cookies